Domů - Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Pravidla ochrany soukromí spotřebitelů a používání souborů tzv. cookies

Tato pravidla pro ochranu soukromí popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo vytvářeny (zpracovávány), když interagujete se společností 81 klima a.s. prostřednictvím našich webových stránek, digitálních nástrojů, na událostech a akcích nebo prostřednictvím jednoho z našich dalších produktů či služeb, když tyto všechny jsou součástí platformy společnosti 81 klima a.s. (dále jen „Platforma“). Tato Pravidla také popisují způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat.Kdo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

Příslušný subjekt společnosti 81 klima a.s. odpovídající za zpracování Vašich osobních údajů závisí na tom, jakým způsobem jste vstoupil/a do interakce s Platformou společnosti 81 klima a.s. a kde ve světě se nacházíte. V rámci těchto pravidel na ochranu soukromí se příslušný subjekt – příslušná společnost 81 klima a.s. označuje jako „společnost 81 klima“, „81“, „my“, „naše“, „námi“, „nás“ apod.Jaké osobní údaje shromažďujeme a kdy

O poskytnutí určitých osobních údajů Vás žádáme zároveň s výrobky či službami, které požadujete. Když například nakupujete, kontaktujete naše oddělení služeb pro spotřebitele, žádáte o zasílání sdělení, vytvoříte si účet, účastníte se našich akcí či soutěží nebo když používáte naši Platformu.


Tyto osobní údaje zahrnují Vaše:

 - Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží; a fakturační adresu;

 - Osobní údaje jako je pohlaví, místo bydliště, datum narození a historie nákupů; 

 - Platební informace; 

 - Obrázky, fotografie a videa; 

 - Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a používání cookies.


Další osobní údaje od Vás shromažďujeme, abychom na naší Platformě umožnili fungování určitých prvků. Tyto osobní údaje zahrnují:


 - Fotografie a audio záznamy; 

 - Informace ohledně sociálních sítí, včetně údajů o identitě/přihlašovacích údajů a jakýchkoli informací z Vašich veřejně publikovaných příspěvků ohledně společnosti 81 klima či Vaší komunikace s námi. 

 

Určité údaje z Vašeho zařízení či prohlížeče jsou při interakci s naší Platformou automaticky shromažďovány. Více informací o těchto postupech lze najít v části nazvané „Cookies a pixelové tagy“ těchto pravidel níže. Tyto údaje zahrnují:


 - Identifikační čísla přístroje, stav volání, přístup do sítě, informace o úložné kapacitě a informace o baterii;

 - Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, webové signály, značky (tzv. beacons and tags) a interakce s naší Platformou.Nástroje k řízení toho, jaké osobní údaje shromažďujeme

Při používání naší Platformy Vás taktéž včas informujeme o určitých postupech nebo získáme souhlas s určitými postupy.Proč a jak používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje používáme následujícími způsoby:


Abychom poskytovali funkcionality (tzv. features) naší Platformy a služeb, které požadujete
Když používáte naši Platformu, použijeme Vaše osobní údaje pro poskytnutí požadovaného výrobku či služby. Pokud například uskutečníte nákup na webových stránkách 81 klima nebo se zúčastníte akce či propagační kampaně, použijeme kontaktní údaje, které nám dáte, k tomu, abychom s Vámi komunikovali o takovém nákupu či takové akci či propagační kampani. Obrátíte-li se na naše oddělení služeb pro spotřebitele, použijeme informace týkající se Vaší osoby, jako např. doručovací či platební informace, nebo např. informace o Vámi zakoupeném produktu k tomu, abychom Vám pomohli vyřešit problém nebo abychom zodpověděli Váš dotaz.

 

Abychom komunikovali informace o našich produktech, službách, akcích, jakož i pro další reklamní účely
Pokud dáte souhlas, budeme Vám zasílat marketingová sdělení a zprávy o produktech, službách, akcích a další propagačních kampaních společnosti 81 klima, které by Vás mohly zajímat. Z odběru novinek se můžete i poté, co jste udělili souhlas, kdykoli odhlásit.

 

Přímý marketing
Pokud aktuálně jste zákazníkem společnosti 81 klima (například pokud jste nám zaslali objednávku), můžeme použít kontaktní údaje, které jste nám poskytli, k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech či službách 81 klima, pokud to dovolují platné právní předpisy (a pokud jste se z odběru novinek neodhlásili). V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním marketingových informací.

 

Personalizace obsahu
Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané v souvislosti s dalšími produkty či službami společnosti 81 klima – jako například údaje o tom, jak používáte Platformu 81 klima, údaje o Vašich návštěvách obchodů společnosti 81 klima a o provedených nákupech, informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích společnosti 81 klima (případně i prostřednictvím dalších společností spřízněných se společností 81 klima) – můžeme použít k personalizaci sdělení ohledně produktů a služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé. V rámci tohoto procesu můžeme kombinovat informace, které jste nám poskytli,
s informacemi, které jsme vytvořili o Vaší online aktivitě, včetně interních poznatků a analýz. 


Abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali
Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání. Například, když nakoupíte, použijeme tyto informace pro účely účetnictví, auditů a další interní zpracování. Nebo můžeme osobní údaje týkající se toho, jak naše výrobky a služby používáte, použít ke vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a také ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě naší Platformy.


Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob
Můžeme taktéž použít osobní údaje o tom, jak naši Platformu používáte, k prevenci, odhalení či vyšetřování podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.


Pro účely obecného výzkumu a analýz
Údaje o tom, jak návštěvníci naši Platformu a služby používají, používáme k tomu, abychom porozuměli chování či preferencím zákazníků.

 

Další účely
Vaše osobní údaje můžeme použít i dalšími způsoby; v takových případech Vás budeme v době jejich shromažďování informovat a bude-li to zapotřebí, požádáme Vás o souhlas.

 

Právní východiska
Při zpracování Vašich osobních údajů vycházíme z určitých právních základů v závislosti na tom, jakým způsobem s naší Platformou komunikujete.
 - Když si z naší Platformy zakoupíte produkty 81 klima, potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom mohli splnit smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli. Potřebujeme například Vaše platební a kontaktní údaje, abychom Vám mohli doručit objednané zboží.

 - Spoléháme se také na další právní základy, jako jsou např. naše důležité obchodní zájmy, abychom mohli zpracovávat informace o účinnosti našich marketingových kampaní, našich produktů, služeb, akcí a dalších propagačních iniciativ; abychom mohli provozovat, zlepšovat a udržovat naše podnikání, produkty a služby; abychom mohli chránit práva, majetek nebo bezpečnost nás nebo jiných osob; a pro účely obecného výzkumu a analýz. Při zpracovávání osobních údajů pro naše oprávněné zájmy přijímáme vhodná opatření, abychom zajistili rovnováhu mezi zájmy, které sledujeme a Vašimi zájmy, právy a svobodami, což Vám na požádání rádi vysvětlíme. 

 - Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom dodrželi příslušné zákonné povinnosti a chránili Vaše důležité zájmy.Sdílení vašich osobních údajů

Sdílení společností 81 klima 

Společnost 81 klima Vaše osobní údaje sdílí: 

 - se společnostmi ze skupiny 81 pro výše popsané účely.

 - s poskytovateli služeb zpracování osobních údajů jménem společnosti 81 klima, například za účelem zpracování plateb a /agendy/ kreditních karet, zasílání a doručování, hostování, správu a servis našich údajů, distribuce elektronických zpráv, výzkumu a analýz, řízení značky a propagace produktů, jakož i za účelem administrace určitých služeb a funkcionalit (tzv. features). Při používání poskytovatelů služeb s nimi uzavíráme smlouvy vyžadující, aby tito poskytovatelé služeb uvedli do praxe vhodná opatření technicko-organizačního charakteru, aby tak chránili Vaše osobní údaje.

 - s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro: (i) dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu; (ii) zabránění v protiprávním použití naší Platformy či v porušení Podmínek použití naší Platformy a našich pravidel; (iii) obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami; a (iv) pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů (např. padělatelství);

 - se třetími stranami - poskytovateli cílené reklamy, kteří nám poskytují personalizační reklamní služby na míru. Tyto služby využíváme k porovnávání souhrnných informací, které máme k dispozici, s osobními údaji v jejich databázích, abychom vytvořili vlastní publikum a přizpůsobili reklamu Vašim zájmům na internetu, včetně sociálních médií, v rozsahu dovoleném platnými právními předpisy. Personalizovanou reklamu a publika můžete odmítnout pomocí příslušného nastavení v naší Platformě.

 - s jakýmikoli dalšími třetími stranami, pakliže jste k tomu udělili souhlas.

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

 

Vaše sdílení
Když používáte určité funkcionality (tzv. features) pro sociální sítě na naší Platformě, můžete vytvořit veřejný profil, jenž může obsahovat informace jako je například Vaše internetové jméno, profilový obrázek a město, odkud pocházíte. Můžete také sdílet obsah s Vašimi přáteli či s veřejností, včetně informací o Vašich aktivitách souvisejících s 81 klima. Pro účely nastavení okruhu informací, které zpřístupníte prostřednictvím funkcionalit společnosti 81 klima pro společenské sítě, Vám doporučujeme použít nástroje, které Vám dáváme k dispozici pro řízení sdílení aktivit 81 klima na sociálních sítích.


Ochrana a správa vašich osobních údajů

Šifrování & zabezpečení
Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů:

Osobní údaje, které shromažďujeme (či zpracováváme) v souvislosti s naší Platformou, budou uchovávány v EU a v dalších zemích. Někteří z příjemců údajů, s nimiž společnost 81 klima sdílí Vaše osobní údaje, se mohou nacházet v jiných státech, než je stát, kdy byly Vaše osobní údaje původně shromážděny. Právní předpisy platné v takových státech nemusejí ve srovnání se státem, kde jste údaje původně poskytli, nutně poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Přesto však vždy, když převádíme Vaše osobní údaje k příjemcům v dalších státech včetně EU, budeme vždy dbát, aby informace byly chráněny tak, jak je popsáno v těchto pravidlech pro ochranu soukromí, a také v souladu s příslušnými právními předpisy.

Činíme opatření určená k dodržení požadavků stanovených příslušnými právními předpisy a k zajištění odpovídající ochrany v případě přenosu osobních údajů k příjemcům v zemích mimo území EHP, Spojeného království (UK) či Švýcarska, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Používáme celou řadu opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje převáděné do takových zemí obdrží odpovídající ochranu v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, nebo ověření toho, zda příjemce přijal Závazná korporátní pravidla (Binding Corporate Rules). V případech, kdy dochází k převodu osobních údajů v rámci společnosti 81, používáme vnitroskupinovou dohodu o přenosu osobních údajů.

 

Uchovávání Vašich údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů uvedených v těchto pravidlech pro ochranu soukromí (pokud příslušný právní předpis nevyžaduje delší dobu uložení). Na obecné rovině to znamená, že Vaše osobní údaje budeme uchovávat stejnou dobu, po jakou si ponecháte svůj účet 81 klima. U osobních údajů týkajících se nákupu produktů tyto údaje uchováváme déle, abychom vyhověli zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky).Vaše práva související s vašimi osobními údaji

Máte právo požadovat: (i) přístup k Vašim údajům, (ii) kopii Vašich osobních údajů v elektronické formě (přenositelnost údajů) a přenos Vašich osobních údajů do jiné společnosti, (iii) opravu Vašich osobních údajů v případě, že údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo (iv) změnu či vymazání Vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. Tato práva však nejsou absolutní. V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Máte-li zájem získat kopii Vašich osobních údajů nebo vykonat kterákoli z Vašich dalších práv, použijte prosím kontaktní formulář.
Odhlášení se z novinek přímého marketingu
Odhlásit se můžete tím způsobem, že změníte přihlášení k odběru novinek v elektronické poště, a to kliknutím na odkaz k odhlášení odběru nebo tím, že se budete řídit pokyny uvedenými přímo ve sdělení; můžete využít kontaktní údaje uvedené v části „Otázky a zpětná vazba“ níže.Soubory tzv. cookies a pixelové tagy (tzv. pixel tags)

Společnost 81 klima z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje. K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající cookies, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům; (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vašich krocích na naší Platformě, jako například klikání, nákupy a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím Platformy mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím cookies, zásuvných modulů (tzv. plug-ins) a widgetů (tzv. widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají naši Platformu, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na Platformě a komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naši Platformu dále zlepšovat. Na naší Platformě používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

 - Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení naší Platformy zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. 

 - Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu naší Platformy tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí. 

 - Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z naší Platformy. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na naší Platformě i mimo ni. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči (ať prostřednictvím Platformy společnosti 81 klima či jinak) doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel. Můžete si také vybrat možnost, kdy Vás počítač bude varovat pokaždé, kdy dojde k odeslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookies vypnout – toho dosáhnete v nastavení Vašeho prohlížeče na každém prohlížeči a přístroji, který používáte. Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se prosím podívejte do menu Nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak správně nastavit používání cookies. Pokud cookies vypnete, je možné, že nebudete mít přístup k mnoha prvkům (tzv. features), které činí naši Platformu účinnější, a některé z námi poskytovaných služeb nebudou fungovat správně. Na webových stránkách organizace Digital Advertising Alliance jsou k dispozici také obecné nástroje pro odhlášení z webové, zájmově orientované reklamy.

Obdobně můžete upravit předvolby reklamy přímo ve Vašem mobilním zařízení. Chcete-li například upravit své reklamní preference v systému iOS, jděte na Nastavení > Soukromí > Reklama > Omezit sledování reklam. Chcete-li upravit své reklamní preference v systému Android, jděte na Nastavení > Google > Reklamy > Odhlásit se od zájmových reklam.Používání platformy společnosti 81 klima společně s výrobky a službami třetích stran

Naše Platforma Vám umožňuje interakci s celou řadou nejrůznějších dalších digitálních produktů a služeb. Naši Platformu lze například propojit se zařízeními třetích stran pro účely sledování a zaznamenávání aktivit, sociálních sítí, služeb pro streamování hudby a dalších digitálních služeb. Naše Platforma může pro Vaše pohodlí či pro informaci nabízet odkazy na webové stránky a aplikace jiných (třetích) stran. Odkazem propojené webové stránky a aplikace mají vlastní ustanovení či pravidla pro ochranu soukromí; důrazně Vám doporučujeme je prostudovat. Za obsah jakýchkoli propojených webových stránek či aplikací, ani za jejich používání, ani za postupy užívané takovými webovými stránkami či aplikacemi neneseme žádnou odpovědnost v tom rozsahu, v jakém nám takové webové stránky či aplikace nepatří nebo je neřídíme.Změny našich pravidel pro ochranu soukromí

Právní předpisy i naše postupy se mění v čase. Pokud se naše pravidla pro ochranu soukromí rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na naši Platformu. Pokud však zásadně změním způsob, jak osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe. Důrazně doporučujeme, abyste si naše pravidla pro ochranu soukromí prostudovali a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Tato pravidla pro ochranu soukromí byla naposledy změněna v lednu 2022.Otázky a zpětná vazba

Vítáme dotazy, připomínky i obavy týkající se našich pravidla pro ochranu soukromí a postupů v rámci ochrany soukromí. 

Přejete-li si dát nám zpětnou vazbu nebo máte-li jakékoli dotazy či obavy nebo přejete-li si vykonat svá práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji, použijte prosím kontaktní formulář

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je: 81 klima a.s., Hybešova 256/18, 60200 Brno; případně jej můžete kontaktovat na adrese [email protected]

Pokud se na nás obrátíte s reklamací/stížností v oblasti ochrany soukromí, Váš požadavek bude vyhodnocen s cílem zajistit co nejrychlejší a nejefektivnější řešení. Máte také právo vznést stížnost k příslušnému úřadu / dozorovému orgánu v zemi, kde pobýváte.